Giải pháp

Giải pháp truy xuất nguồn gốc

Giải pháp truy xuất nguồn gốc, ước tính/đo đếm sản lượng trong nông nghiệp cho phép lập bản đồ GIS quản lý chất lượng trong nông nghiệp, theo dõi và giám sát mùa vụ cây trồng, ứng dụng dụng viễn thám & GIS trong đo đếm sản lượng, quy hoạch trong nông nghiệp.
Chi tiết »

Phân tích & xử lý dữ liệu địa không gian

Giải pháp phân tích ảnh độ phân giải cao như phân tích dưới mức điểm ảnh (sub-pixel analysis), phân tích phổ không pha trộn.v.v, nhằm chiết xuất các thông tin đối với các điểm ảnh pha trộn. Các giải pháp phân tích nâng cao trong GIS nhằm đưa ra được kết quả với độ chính xác cao: phân tích tương quan, phân tích mạng...
Chi tiết »

Tìm kiếm cứu nạn

Giải pháp tìm kiếm cứu nạn cho phép cập nhật thông tin vị trí nơi xảy ra vụ việc trên bản đồ số. Cập nhật thông tin vụ việc, tình huống - thông tin người, đơn vị, tổ chức báo tin - thông tin thời điểm diễn ra hoặc thời điểm quan sát thấy vụ việc, tình huống - thông tin liên quan khác. Tra cứu theo loại vụ việc, tình huống.
Chi tiết »

Quản lý rừng

Giải pháp tối ưu nhất trong việc quản lý tài nguyên rừng, hiện nay nhà nước đã và đang áp dụng ngành khoa học công nghệ GIS và ảnh viễn thám để theo dõi giám sát rừng. Giám sát, cảnh báo cháy rừng. Lập bản đồ về các đặc tính kết cấu thực vật như chiều cao, sinh khối, diện tích tiết diện thân cây, khối lượng rừng. Giám sát sự thay đổi mặt đất (Khai thác, phá hoại, tái trồng rừng).
Chi tiết »

Giáo dục mô phỏng

Định hướng trong giáo dục bằng thực hành giảng dạy chương trình Stem, toàn bộ giáo viên và Cộng tác viên của chúng tôi (đến từ Trường Quốc tế Liên hiệp Quốc Hà Nội, Trường Hà Nội Amsterdam, Vinschools,…) có Chứng chỉ STEM Hoa Kỳ về Phát triển Chuyên môn Hoàn thành tại Các Khóa Đào tạo Nâng cao STEAM MINDS-ON...
Chi tiết »