Vegastar Group tham dự Hội thảo về công nghệ và ứng dụng SAR tại Italia và Việt Nam