Vegastar khẳng định vị thế tiên phong tại triển lãm Diễn đàn các cơ quan vũ trụ châu Á Thái Bình Dương APRSAF-28