Vì sao ổ cứng mặc định trên máy tính không là A hoặc B?