Vingroup công bố giải pháp công nghệ nâng cao 25% năng suất lao động