DIMDEX 2022: Dearsan “trình làng” mẫu chiến hạm F142 và tàu USV 15 đời mới