VEGASTAR tham gia Forum Horizon Innovation 5.0 kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Pháp