Trí tuệ nhân tạo sẽ “giải thoát” chuột thí nghiệm trong tương lai