Ảnh vệ tinh hé lộ cơ sở giúp Trung Quốc tăng giám sát Biển Đông