Chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa đào tạo “Module 1: Lý thuyết về viễn thám RADAR”