Lễ tổng kết khóa “Đào tạo và chuyển giao công nghệ thiết kế và ứng dụng Radar khẩu độ tổng hợp SAR”