12 năm phơi sáng 1250 nghìn giờ để chụp một bức ảnh dải Ngân Hà