Hoàn thành hệ thống viễn thám giám sát được Hoàng Sa và Trường Sa